aa        

尺寸:15*17cm

 

這包貼縫了一棵往兩極生長的樹;共享了同樣的生命來源,卻展現出不同的實相樣貌。

 

當樹觀看自身,都以為自己是分離的創造,

 

但從我的視角,就能夠清楚地看見;它們---其實創造了一種共同創造。

 

 

 

 

cc  

>>拉鍊處的一點小細節

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

Kaos 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()